Objava tipske pogodbe

08. junij 2010
Filmski sklad objavlja tipsko pogodbo za realizacijo igranih / animiranih / dokumenarnih filmov, financiranih s strani Filmskega sklada na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa

Besedilo tipske pogodbe

Filmski sklad Republike Slovenije-j.s. si z namenom prilagoditve modalitetam posameznim izbranim projektom pridržuje pravico prilagoditi posamezene določbe tipske pogodbe.