Poziv strokovni javnosti

26. maj 2010
Pozivamo strokovno javnost, da do ponedeljka 31.05.2010 poda pripombe na objavljeni predlog pogodbe o realizaciji filmov za leto 2010.

Pisne pripombe sprejemamo na e naslov info@film-sklad.si

Predlog pogodbe

Priloge