Novi Splošni pogoji poslovanja Filmskega sklada stopili v veljavo

24. april 2010
Splošni pogoji poslovanja so bili v petek, 23.4.2010 objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in so dan po tem stopili v veljavo.

Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev poslovanja prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 - popr. in 134/06).

Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev poslovanja prenehata veljati Pravilnik o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov (Uradni list RS, št. 16/05) ter Pravilnik o merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov (Uradni list RS, št. 135/04).