Povabilo strokovni javnosti k oddaji predlogov za člane Strokovno-programskih komisij

14. april 2010
Filmski sklad Slovenije poziva strokovno javnost, da predlaga kandidate za člane strokovno programske komisije Filmskega sklada (v nadaljevanju SPK), kot to določa 28. člen novih Splošnih pogojev poslovanja.

Filmski sklad bo imenoval člane SPK za naslednje programe:

razvoj scenarijev in razvoj filmov,

realizacija igranih filmov in manjšinskih koprodukcij,

realizacija dokumentarnih filmov,

realizacija animiranih filmov,

povečave in transferji ter digitalna kinematografija.

 

Poleg predvidenih SPK za 5 rednih programov sklada, bo sklad imenoval tudi SPK za Festival slovenskega filma in SPK za program drugih festivalov.

Za člana strokovne komisije je lahko imenovan vsak, ki z rezultati dosedanjega ustvarjalnega dela, strokovnim ugledom in nepristranskostjo izkazuje zmožnost, prispevati h kakovostnemu odločanju pri oblikovanju programov sklada.

Posamezna strokovna komisija bo štela tri člane, pri čemer zaposleni na skladu in člani nadzornega sveta ne morejo biti člani strokovnih komisij, prav tako član komisije ne more biti nihče, ki je ustvarjalno, poslovno ali drugače povezan s projektom. Posameznik je lahko član SPK za različne programe.

Predloge za člane strokovno programske komisije, z njihovim privoljenjem, podatki, referencami in utemeljitvijo predloga pošljite po elektronski pošti na info@film-sklad.si najkasneje do srede, 21. aprila 2010. Prosimo, da svoje predloge oddate v elektronski obliki.

Izmed prispelih kandidatov bomo izbrali po tri za posamezno SPK in jih predlagali v potrditev nadzornemu svetu Filmskega sklada Slovenije, j.s.

Filmski sklad Slovenije, j.s.
Igor Kadunc, direktor