Splošni pogoji poslovanja Filmskega sklada

02. april 2010
Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije je na svoji 10. korespondenčni seji dne 23.3.2010 sprejel Splošne pogoje poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije ob upoštevanju pripomb Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Splošnim pogojem poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije dne 1.4.2010.

Akt bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Besedilo novih Splošnih pogojev poslovanja

 

Priloge