Filmski sklad dobil novega direktorja

25. marec 2010
Vlada RS je za direktorja Filmskega sklada Republike Slovenije–javnega sklada s 25.3.2010 za mandatno dobo štirih let imenovala gospoda Igorja Kadunca.

Igor Kadunc, stanujoč v Ljubljani, je diplomiral na Ekonomski fakulteti. Služboval je v Emona Inženiringu, Interni banki Emona in Novi banki. V obdobju 1996-2001 je bil pomočnik generalnega direktorja RTV. Ukvarja se s svetovanjem in predava na področju vodenja, bančništva, bančnih rizikov, financ in kontrolinga.