POZIV STROKOVNI JAVNOSTI

21. oktober 2009
Strokovno javnost pozivamo, da najpozneje do 6. novembra 2009 poda pripombe na predlog novih Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada RS – javnega sklada.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na info@film-sklad.si.

Kontaktna oseba je Martin Steblovnik (tel. 01 2343206).

 

Predlog novih Splošnih pogojev poslovanja