Poziv strokovni javnosti

26. maj 2009
Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad poziva strokovno javnost, da predlaga kandidata za direktorja Festivala slovenskega filma, ki bo potekal oktobra letos v Portorožu.

Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad poziva strokovno javnost, da predlaga kandidata za direktorja Festivala slovenskega filma, ki bo potekal oktobra letos v Portorožu. Namen festivala je prikazati in nagraditi kakovostne filme ter druga avdiovizualna dela različnih zvrsti in dolžin, s čimer se želi spodbuditi razvoj, ustvarjalnost in kakovost nacionalnih filmskih in drugih avdiovizualnih del ter promovirati slovenska filmska in druga avdiovizualna dela tako doma kot tudi v tujini.

Direktorja Festivala slovenskega filma imenuje Filmski sklad RS-j.s. po predhodnem soglasju nadzornega sveta Filmskega sklada RS-j.s. za obdobje dveh let.

Predloge za kandidata direktorja Festivala slovenskega filma skupaj z njegovim privoljenjem, podatki, referencami in utemeljitvijo predloga pošljite na Filmski sklad RS-javni sklad po elektronski ali po navadni pošti, in sicer najkasneje do srede, 3. junija 2009.

 

Ljubljana, 26.5.2009

 

Filmski sklad RS-javni sklad
Denis MIKLAVČIČ
Direktor po pooblastilu