Rok za oddajo prijav na javni poziv

08. maj 2009
Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad ocenjuje, da ni potrebe po spremembi javnih pozivov v smislu, da bi preklicali objavljeno spremembo roka zasedanja strokovno-programskih komisij in roka do katerega morajo prispeti vloge za obravnavo na drugem zasedanju navedenih komisij.

Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad ocenjuje, da ni potrebe po spremembi javnih pozivov v smislu, da bi preklicali objavljeno spremembo roka zasedanja strokovno-programskih komisij in roka do katerega morajo prispeti vloge za obravnavo na drugem zasedanju navedenih komisij.

Zgoraj navedeno velja za vse objavljene popravke.

Pri tem pa Filmski sklad vseeno opozarja predlagatelje na 7. člen Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/2005) ter 109. člen ZUJIK.

Skladno z zgoraj navedenim je torej popolnoma dopustno, da producenti do roka določenega za oddajo vloge, vložijo nepopolno vlogo. Filmski sklad jih bo pozval na dopolnitev in upošteval vse dopolnitve prispele do datuma zasedanja strokovno-programskih komisij, pri čemer bo rok zasedanja komisij za obravnavo dopolnjenih vlog 1. junij 2009.

 

Filmski sklad R Slovenije, j.s.
Denis Miklavčič, direktor po pooblastilu