Poziv strokovni javnosti

17. april 2009
Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad, poziva strokovno javnost k predlaganju članov strokovno programske komisije

Filmski sklad Slovenije, javni sklad, poziva strokovno javnost, da predlaga kandidate za člane strokovno programske komisije, ker sedanjim članom poteka mandat.

Strokovno programska komisija je posvetovalno telo direktorja Filmskega sklada Slovenije, j.s. v skladu s Sklepom o ustanovitvi Filmskega sklada Slovenije, javnega sklada, katere naloge so priprava strokovne podlage za delovanje Filmskega sklada skladno z ustanovitvenim aktom, oblikovanje strokovnih mnenj z delovnega področja sklada in pripravo mnenj o vseh prispelih vlogah za sofinanciranje programov in projektov, ki jih posredujejo upravi.

Člani strokovno-programskih komisij ne morejo biti hkrati člani nadzornega sveta ali v rednem delovnem razmerju s skladom. Prav tako člani strokovno-programskih komisij med svojim mandatom ne smejo konkurirati za katerokoli obliko financiranja oziroma sofinanciranja kulturnih programov in projektov s strani sklada. Mandat članov komisij traja do konca mandata članov nadzornega sveta sklada.

Predloge za člane strokovno programskih komisij z njihovim privoljenjem, podatki, referencami in utemeljitvijo predloga pošljite po elektronski pošti na Filmski sklad Slovenije, j.s. ali po navadni pošti najkasneje do srede, 22. aprila 2009.

Direktor bo izmed prispelih kandidatov izbral tri in jih predlagal v potrditev nadzornemu svetu Filmskega sklada Slovenije, j.s.

Filmski sklad Slovenije, j.s.
Denis Miklavčič, direktor