Izjava za javnost

12. avgust 2008
Odmevi, 11. 08. 2008 - popravek besedila prispevka o otvoritvi Grossmanovega festivala v LjutomeruV oddaji TV Slovenija -Odmevi je bil objavljen prispevek ob otvoritvi filmskega festivala v Ljutomeru, kjer je bil prvič javno predvajan celovečerni film Traktor, ljubezen in rokenrol. Avtor filma je Branko Djurić, producent pa Janez Jauh, ATA d.o.o. Filmski sklad je sofinanciral realizacijo produkcije tega filma.

Uvodoma je novinar TV Slovenija navedel, da bi film moral že zdavnaj priti na slovenska filmska platna, vendar ni, ker ustvarjalci za svoje delo še vedno niso bili plačani. Po tej navedbi so objavili  izjavo Ferija Lainščka, avtorja romana, po katerem je film posnet, ki pa je popolna dezinformacija. Pisatelj Lainšček je namreč v enem stavku uspel izreči dve neresnici. Izjava, da »Filmski sklad še zmeraj dolguje veliko denarja udeležencem oziroma sodelavcem filma«, izpričuje lahko samo dvoje: ali pisateljevo nepoznavanje osnov filmske stroke in zakonsko določenih obligacijskih razmerij med producentom in filmskim skladom ali pa namerno zavajanje in zamegljevanje realnih dejstev. Preveč enostavno je namreč kazati s prstom na Filmski sklad, ko je treba poiskati dežurnega krivca in odgovornost za napačno ravnanje posameznikov prevaliti na institucijo, saj je resnica čisto drugačna.

Filmski sklad ni državni producent, odkar smo v Sloveniji že davnega leta 1994 uzakonili neodvisno filmsko produkcijo, katere nosilci so neodvisni filmski producenti. Filmski sklad v skladu z zakonskimi podlagami sofinancira realizacijo filmske produkcije, nikakor pa ni njen subjekt. Tako je Filmski sklad v maju leta 2006 sklenil s producentom ATA d.o.o. osnovno pogodbo o sofinanciranju in septembra prvi aneks k pogodbi o sofinanciranju realizacije filma za dogovorjeni delež javnih sredstev 187.966.677,00 SIT (približno 785.000 EUR). Predračun filma, na podlagi katerega je bil določen delež sofinanciranja javnega sklada Filmski sklad je vseboval tudi stroške honorarjev avtorjev filma. Avtorski honorar Ferija Lainščka je znašal 3.255.000 SIT. In medtem ko je Filmski sklad do konca poravnal vse svoje pogodbene obveznosti in izvršil denarna nakazila, tega za producenta še zdaleč ne moremo reči. Ta filma ni dokončal v pogodbenem roku niti po osnovni pogodbi, niti ni poravnal svojih obveznosti potem, ko je Filmski sklad sklenil z njim še 7 aneksov.

Prvi pogodbeni rok dokončanja filma je bil 30.07.2006. Ta rok je bil z aneksi še dvakrat podaljšan. Ker je nadzorni svet ocenil, da projekt ne bo dokončan , če ga ne sprejme v sanacijski program za leto 2007, mu je namenil sredstva v vrednosti 150.000 EUR. Sklad zaradi neizpolnjevanja dolžnosti producenta, izjemoma prevzel nase tudi breme asignacijskih plačil, od tega Branku Djuriću avtorski honorar v višini 31.000 EUR.

Tako je celotna vrednost javnih, proračunskih, sredstev za ta projekt do danes narastla že na nekaj manj kot 970.000 EUR, torej 20% več, kot je bilo določeno po osnovni pogodbi. Vprašanje, ki se samo zastavlja je: kdaj bodo po producentovem mnenju in mnenju njegovih somišljenikov davkoplačevalci namenili producentu dovolj denarja, da bo poravnal svoje dolgove in bomo njegov film lahko končno tudi videli?

Filmski sklad Republike Slovenije-js