Mag. Jernej Belak imenovan za direktorja Filmskega sklada

23. maj 2008
Nadzorni svet Filmskega sklada Slovenije-j.s. je na svoji 23. redni seji z dne 16.05.2008, nadaljevani dne 23.05.2008, sprejel sklep št. 23/17, s katerim je imenoval mag. Jerneja Belaka za direktorja Filmskega sklada Slovenije-j.s. za mandatno dobo 4 let.
Nadzorni svet Filmskega sklada Slovenije-j.s. je na svoji 23. redni seji z dne 16.05.2008, nadaljevani dne 23.05.2008, sprejel sklep št. 23/17, s katerim je imenoval mag. Jerneja Belaka za direktorja Filmskega sklada Slovenije-j.s. za mandatno dobo 4 let.

Andrej Vajevec, namestnik predsednika nadzornega sveta Filmskega sklada Slovenije-j.s.