Kandidati za novega direktorja/direktorico Filmskega sklada

25. april 2008
Dne 25.4.2008 je komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis za delovno meso direktorja/direktorice Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s., odprla 4 prispele vloge

in ugotovila, da so vse vloge pravočasne, ustrezne in primerne za nadaljnji postopek izbire direktorja Filmskega sklada Slovenije - j.s. Kandidati za zasedbo delovnega mesta direktorja/direktorice Filmskega sklada so: Bojan Vivod, Igor Kadunc MBA, mag. Anja Fabiani in mag. Jernej Belak.