Odgovor Filmskega sklada na članek v Dnevniku

18. april 2008
Kam je izginila hvaležnost Arsmedie?

... izraža izjemno odklonilen odnos Filmskega sklada (FS) do filma »Petelinji zajtrk«, ki sta ga FS in Viba film financirala v več kot 90 % vrednosti celotnega projekta. Prav tako je FS financiral tudi promocijo in distribucijo »Petelinjega zajtrka«, za katero je v nasprotju s Splošnimi pogoji poslovanja izplačal Arsmedii več kot 70.000 EUR.

Arsmedii je šel FS na roke domala že od same ustanovitve naprej. Pod nekdanjim Upravnim odborom so se sredstva za projekte Arsmedie vselej povečevala, za kar je bilo producentu običajno potrebno vložiti zgolj pisno prošnjo. Namesto da bi FS od producenta zahteval vračilo vseh že izplačanih sredstev za nedokončani projekt »Kam je izginila Stella Del Nord«, je nadzorni svet (NS) pristal na »kar se da ugodno poravnavo«. Arsmedia se je pri tem pisno odpovedala proviziji za naslednje 3 filme, pa ji je ta kljub temu bila izplačana, cca. 100.000 EUR pa Arsmedii ni bilo treba nikoli vrniti, čeprav filma ni nikdar dokončala. Razlog: po besedah takratnih pristojnih na FS se je pri »Stelli Del Nord« zgodila zgolj »profesionalna napaka«, medtem ko je FS skoraj istočasno zaradi podobnih razlogov na strani režiserja zahteval sankcije zoper drugega producenta. NS v prejšnji sestavi je tudi spoštoval »zasebnost« producenta in njegove zadeve pogosto obravnaval kot »strogo zaupne«, Arsmedia pa je pri sklepanju pogodbenih razmerij bila edina deležna posebno ugodnih pogodbenih klavzul.

FS je bil do Arsmedie zmeraj radodaren: samo za film »Ljubljana je ljubljena« mu je leta 2004 dodelil več kot 830.000 EUR sredstev. Takšne podpore zaradi omejenosti sredstev drugi producenti še danes niso deležni. FS je g. Franciju Zajcu omogočil sodelovanje pri pisanju Splošnih pogojev poslovanja in prisotnost na sejah NS. Zaradi Arsmedie je FS negiral tudi strokovna revizijska odkritja v zvezi s filmi Barabe, Sladke sanje, Poker in Zgodba gospoda P.F. Kljub nepravilnemu prikazovanju obračunskih stroškov, izplačevanju avtorskih honorarjev, davčnim nepravilnostim, nenamenski porabi sredstev v višini več kot 90.000 EUR in celo sumu goljufije ter ponarejanja listin, se je takratni NS kljub mnenju uprave postavil v bran producentu in obsodil revizijske ugotovitve, češ da škodijo ugledu producenta. Namreč, zapisali so: »težava ni v tem, ker se producent ne prilagaja zakonodaji, ampak ker zakonodaja ni prilagojena producentu«! Producent se je lahko še naprej nemoteno prijavljal na razpise in prejemal javna sredstva FS in Ministrstva za kulturo. Z njim je bil blagohoten tudi Viba film, ki mu je pod nekdanjim direktorjem omogočil izjemno ugoden najem poslovnih prostorov v prostorih Viba filma za nedoločen čas. Takratnega FS pa niso očitno zmotile niti revizijske ugotovitve, da Arsmedia na račun denarnih subvencij FS celo služi, in to tako, da neporabljena sredstva FS veže kot depozit, kar nato prikazuje kot lastna sredstva! Kdo bo prevzel odgovornost za ta dejanja in izgubo več stotisoč javnih sredstev?

Sedanje vodstvo FS je ponosno na vse uspešno izvedene projekte, ki jih je sofinanciral FS in z veseljem pomaga vsem projektom, ki so trenutno v realizaciji. Z zanimanjem pa spremlja tudi distribucijo »Petelinjega zajtrka«, v upanju, da bo Arsmedia izpolnila svoje obveznosti ter nas končno seznanila z dohodkom iz distribucije, glede na vložek FS. Ob tem pričakujemo, da se bo Arsmedia vzdržala tudi neresničnih izjav: Irena Ostrouška je res nekoč podpisala pogodbe o sofinanciranju filmov, vendar pa je njihova produkcija zaradi napačne ocene konstrukcije projektov in prenizkih sredstev v letu 2006 skoraj popolnoma zastala, razen produkcija »Petelinjega zajtrka«, ki je, sicer z enim sklenjenim aneksom, potekala naprej. Nič čudnega, saj je nekdanja direktorica »Petelinjemu zajtrku« dodelila kar cca. 830.000 EUR oz. v povprečju cca. 55 % sredstev več, kot vsem ostalim filmom, katerih povprečna vrednost sofinanciranja je znašala »samo« cca. 540.000 EUR. V istem letu sta bila pod nekdanjo direktorico dokončana in na festivalu prikazana le 2 CV filma FS: Kratki stiki in koprodukcija Karaula. Vse ostale CV filme pa je morala sanirati naslednja uprava, na podlagi sanacijskih sredstev, ki jih je podhranjenim projektom odobril sedanji NS.

Dejstvo je, da je »Petelinji zajtrk« film, ki je nastal z več kot 90 % pomočjo FS in Viba filma. Za njegov uspeh je v prvi vrsti nedvomno zaslužna izvedbeno – avtorska ekipa, ki je ustvarila javnosti všečen in izjemno zanimiv izdelek, pa čeprav tudi nekateri njeni člani radi zamolčijo, da je pri »Petelinjem zajtrku« FS imel kakršno koli udeležbo.