Zasedanje komisije prestavljeno

11. september 2007
Strokovno – programska komisija za ocenjevanje projektov, prispelih na javni poziv Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za leto 2007, v ponedeljek dne 10. septembra 2007 ni zasedala oziroma ocenjevala prispelih projektov.

Ugotovljeno je namreč bilo, da je prejšnja uprava Filmskega sklada pod vodstvom Denisa Miklavčiča objavila predmetni javni poziv na podlagi neveljavne pravne podlage oziroma neveljavnega Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada – javnega sklada.

Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad vsem prijaviteljem sporoča, da se bo javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za leto 2007 v čim krajšem času nadaljeval v skladu z zakonitimi podlagami, informacijo o nadaljevanju ter morebitnih dopolnitvah že prispelih vlog pa bo Filmski sklad podal v sredo, 12. septembra 2007.