Prioritete Filmskega sklada do konca leta

10. september 2007
Dne 07.09.2007 so člani nadzornega sveta Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada na 17. izredni seji z mesta predsednika nadzornega sveta razrešili Denisa Miklavčiča in nanj izvolili Igorja Prodnika.

Igor Prodnik je bil dosedanji namestnik predsednika nadzornega sveta. Denis Miklavčič je bil v skladu s sklepom št. 17/1 razrešen zaradi tega, ker ni zagotovil izvajanja nacionalnega filmskega programa. Novi namestnik predsednika nadzornega sveta je postal Andrej Vajevec.

Igor Prodnik bo zaradi izvolitve na mesto predsednika nadzornega sveta Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada opravljal tudi začasno funkcijo uprave. Njegove prioritetne naloge bodo v čim krajšem času zagotoviti tekočo filmsko produkcijo za leto 2007, ustvariti pogoje za izvedbo filmskega programa za leto 2008, poskrbeti za nemoteno realizacijo Festivala slovenskega filma in omogočiti pogoje za nadaljnje poslovanje Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada. Igor Prodnik v okviru položaja generalnega direktorja Direktorata za medije na Ministrstvu za kulturo do nadaljnjega ne bo vodil postopkov ali odločal o zadevah, ki se nanašajo na Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad.

Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad tudi sporoča, da je nared za prikazovanje osem celovečernih filmov, ki jih je financiral Filmski Sklad Republike Slovenije – javni sklad:

  • L kot ljubezen
  • Estrellita
  • Ja sam iz Titovog Velesa
  • Tea
  • Mokuš
  • Petelinji zajtrk
  • Inštalacija ljubezni
  • Ljubezen, traktor in rock'n'roll

in bodo prikazani na Festivalu slovenskega filma v Portorožu.