Predlog sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja

26. marec 2007
Filmski sklad Republike Slovenije je pripravil predlog sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, ki jih bo posredoval v verifikacijo Nadzornemu svetu in nato v objavo v Uradni list.

Po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, bo Filmski sklad pripravil v skladu in na podlagi novih splošnih aktov, ter akta za izvrševanje javnih pooblastil, javne natečaje za izbor programov in projektov.