Vabilo k zbiranju predlogov za Badjurovega nagrajenca 2007

18. februar 2007
Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev vabi člane, kolege in predstavnike strokovne filmske javnosti, k zbiranju predlogov za letošnjo Nagrado Metod Badjura za življenjsko delo na filmskem področju.

Nagrada Metod Badjura za življenjsko delo je vodilna slovenska nacionalna nagrada za delo na področju filmske ustvarjalnosti in filmske kulture, ki jo podeljuje Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev za zasluge na področju filmske ustvarjalnosti.

Za nagrado lahko kandidirajo filmski ustvarjalci, ki so s svojim življenjskim delom na področju filma pustili neizbrisno sled v slovenski filmski kulturi.

Kandidate za nagrado lahko predlagajo člani Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev in drugi predstavniki strokovne filmske javnosti.

Predlogi morajo biti pisno utemeljeni in poslani na naslov:

Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev
Miklošičeva 26
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov dsfu@guest.arnes.si najkasneje do 31. marca 2007.

Nagrada bo podeljena na 10. Festivalu slovenskega filma, septembra 2007.

DSFU
Zanj Maja Weiss