Svetovni dnevi slovenskega filma

15. november 2005
V tednu od 21. do 24. novembra 2005 bodo na več kot 45 univerzah po svetu, in tudi na vseh slovenskih, potekale projekcije štirih slovenskih filmov.

Projekt je nastal ob 100-letnici slovenskega filma na pobudo Maše Guštin, ki poučuje slovenščino na Univerzi v Gdansku. Idejno in organizacijsko smo ga zasnovali sodelavci programa Slovenščina na tujih univerzah, ki deluje v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Ob projektu je izšla tudi zloženka, v kateri so predstavljeni predvajani igrani filmi PLES V DEŽJU,ŠELESTENJE, KAJMAK IN MARMELADA ter igrano-dokumentarni film Z VZHODA,njihovi režiserji, spremljata pa jih kratka zgodovina slovenskega filma in razmišljanje Mitja Èandra o odnosu med filmom in knjigo.

S projekcijami želimo širšemu mednarodnemu krogu gledalcev predstaviti del slovenske filmske produkcije, z njo pa slovensko kulturo, civilizacijo in jezik. Hkrati je bila to priložnost, da so se med sabo povezali tudi lektorji slovenščine na tujih univerzah in njihovi študenti, saj bodo skupaj organizirali projekcije in prevedli brošuro v vse jezike držav, kjer potekajo svetovni dnevi slovenskega filma. Veseli nas, da so projekt z navdušenjem podprle tudi univerze po svetu, ki vključujejo slovenščino v svoje študijske programe.

Igrane filme je prispeval Filmski sklad Republike Slovenije, film Z vzhoda Znanstvenoraziskovalno središče Univerze na Primorskem. Projekcije bodo organizirane v okviru univerz, kjer delujejo lektorji slovenščine, k uspešni organizaciji pa bodo pripomogla tudi konzularno-diplomatska predstavništva Republike Slovenije v tujini.