Nova predsednica nadzornega sveta je Jelka Stergel

06. maj 2005
V sredo, 4.maja se je prvič sestal sestal nadzorni svet Filmskega sklada RS-javnega sklada, ki ga 21. aprila 2005 imenovala vlada R Slovenije.

Èlani nadzornega sveta Igor Prodnik, Jelka Stergel, Stane Malčič, Jože Pogačnik, mag.Marjetka Mahne, Jani Virk in Vladimir Peruničič  so na konstitutivni seji za predsednico izglasovali Jelko Stergel, za namestnika pa Staneta Malčiča. Mandat članov sveta traja 4 leta.