Izjava za javnost in ločeno mnenje

19. december 2004
V ponedeljek 20. decembra 2004 sta predsednik in član nadzornega sveta Filmskega sklada podala izjavo oz.ločeno mnenje za javnost

IZJAVA ZA JAVNOST OB IMENOVANJU NOVE DIREKTORICE FILMSKEGA SKLADA

Moja prva prioriteta kot predsednika Nadzornega sveta je bila brezhibnost postopka izbire novega direktorja oziroma direktorice. Za ločeno mnenje sem se odločil predvsem zato, ker želim jasno povedati, zakaj sem v zaključni fazi izbire svoj glas namenil drugemu kandidatu.

Ostajam namreč trdno prepričan, da je v sedanji fazi razvoja Filmskega sklada nujna visoka stopnja programske avtonomije tako do financerja (Ministrstvo za kulturo RS) kot do glavnega partnerja pri produkciji (Viba Film). Glede na opus, program in predstavitev gospoda Francija Slaka sem v njem videl močnejšo garancijo takšnega avtonomnega razvoja.

Ostaja pa tudi dejstvo, da je večinsko izglasovana izbira zavezujoča – in bo zato novoizbrana direktorica deležna vse podpore in skrbnega nadzora Nadzornega sveta v sedanji sestavi.

Stojan Pelko

predsednik Nadzornega sveta FS RS

LOÈENO MNENJE ÈLANA NADZORNEGA SVETA FILMSKEGA SKLADA R SLOVENIJE OB IZVOLITVI NOVE DIREKTORICE FSRS

(podano Nadzornemu svetu FSRS pred zaključkom 33. redne seje NS FSRS)

Kljub temu, da sta kandidata, med katerima je Nadzorni svet Filmskega sklada R Slovenije na današnji redni seji opravil končno izbiro za direktorja FSRS, izpričala poznavanje dela FSRS, zanju nisem glasoval, oziroma sem glasoval proti izvolitvi obeh, ker po pogovoru z njima, vpogledu v njuno dokumentacijo in poznavanju njunega minulega dela menim, da v tem trenutku nimata ustreznih sposobnosti za organizacijo ter vodenje dela tako pomembne ustanove kot je FSRS. Prepričan sem, da FSRS potrebuje karizmatično in nekonfliktno osebnost z izkazanimi menedžerskimi sposobnostmi, ki bo zmogla tudi vse pritiske strokovne javnosti. Prav tako menim, da mora imeti morebitni direktor pred nastopom svoje funkcije na FSRS finančno nesporno zaključene vse predhodne filmske projekte. Med kandidatoma ne vidim osebnosti, ki jo na mestu direktorja FSRS zasluži slovenska kinematografija kot eden od paradnih konjev slovenske kulture v zadnjem desetletju. Tik pred stoletnico slovenskega filma so pred Filmskim skladom R Slovenije pomembne naloge, ki zahtevajo odločnost in nesporno kompetentnost njegovega vodstva za doseganje konkretnih rezultatov, ki bodo upravičili velika pričakovanja slovenskih filmskih ustvarjalcev.

Janez Lapajne

univ. dipl. režiser

član NS FSRS