Nova direktorica Filmskega sklada

16. december 2004
Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije je na 33. redni seji po predstavitvi treh kandidatov ...

... z večino glasov za direktorico izbral Ireno Ostrouško. Predsednik nadzornega sveta in en član sta napovedala ločeni mnenji.