Prijavilo se je devet kandidatov

09. december 2004
Nadzorni svet filmskega sklada se je seznanil s prispelimi kandidaturami za razpisano mesto direktorja ali direktorice Filmskega sklada RS.

Med devetimi prijavami so na osebne predstavitve vabljeni trije kandidati. Po opravljenih predstavitvah bo nadzorni svet o dokončnem izboru predvidoma odločal v petek, 17.decembra 2004.