Koprodukcijska tržnica Berlinale

22. oktober 2004
-
Od 13. do 14. februarja 2005 v času mednarodnega filmskega festivala v Berlinu - Koprodukcijska tržnica Berlinale je dvodnevna pobuda za producente, financerje, predstavnike televizijskih postaj, distributerje ali prodajne zastopnike, ki jih zanimajo mednarodne koprodukcije. Prva tovrstna tržnica leta 2004 je imela neverjeten odziv. Več kot 270 strokovnjakov iz filmske industrije s celega sveta je sodelovalo na njej in se sestalo na več kot 600 vnaprej dogovorjenih individualnih sestankih. Na koprodukcijski tržnici Berlinale imajo producenti možnost predstaviti svoje projekte, prav tako pa imajo priložnost spoznati sodobne strategije za financiranje filma, sodelovati pri diskusijah in študijah primerov, poiskati koprodukcijske partnerje in / ali financerje ter osvežiti obstoječe stike in odnose. Ker se koprodukcijska tržnica Berlinale odvija v času mednarodnega filmskega festivala v Berlinu, ki je eden najpomembnejših filmskih festivalov kategorije A, so priložnosti za ustvarjanje stikov odlične, saj se festivala udeležijo strokovnjaki iz filmske industrije s celega sveta. Producenti z vseh koncev sveta, ki so izkušeni na področju koprodukcije in so končali vsaj eno mednarodno koprodukcijo, so vabljeni, da oddajo projekt. Zahteve glede projekta
  • Celovečerni igrani film (za kinematografsko predvajanje)
  • Celoten scenarij na voljo v angleščini
  • Projekt primeren za mednarodno koprodukcijo
  • Najmanj 30% zagotovljenih finančnih sredstev
  • Obseg proračuna: približno med 2 in 10 milijoni evrov (minimalen proračun za projekte iz držav v prehodu: 1 milijon evrov)
Predložitev projekta
  • približno 5 strani obdelave / razlage (t.i. "treatment") v angleškem jeziku
  • izpolnjena prijavnica
Prijavnice lahko najdete na www.berlinale.de
Rok za predložitev projektov je 5. november 2004. Projekti, ki bodo sodelovali na koprodukcijski tržnici Berlinale, bodo izbrani do 20. decembra 2004 in bodo predstavljeni v katalogu koprodukcijske tržnice v angleškem jeziku. Katalog in seznam sodelujočih bomo vsakemu sodelujočemu poslali pravočasno pred dogodkom. Ekipa koprodukcijske tržnice Berlinale bo stopila v stik z vsakim sodelujočim, da bi uskladili polurne individualne sestanke s potencialnimi partnerji glede na želje sodelujočih. Po prihodu na koprodukcijsko tržnico Berlinale bo vsak udeleženec prejel svoj osebni urnik. Za več informacij se obrnite na: +49-30-259 20-517 ali coproductionmarket@berlinale.de