Slovenska producenta uspešna na Euroimagesu

14. oktober 2004
Upravni odbor Eurimagesa se je na redno 91. sejo (2.-6.oktober) na povabilo Turčije odpravil v Istanbul. Slovenija je nastopila z dvema manjšinjskima koprodukcijama: Karavla (HR, MK, BiH in SLO) režiserja Rajka Grliča in slovenskega producenta
Emotion (Pod njenim oknom, Rezervni deli ...), ter Warchild (DE,SLO), režiserja Christiana Wagnerja ter slovenskega producenta Studio Maj (Nikogaršnja zemlja). Oba projekta sta bila soglasno sprejeta med projekte, ki jih bo podprl Euroimages. Prvi projekt bo prejel 250.000, drugi pa 200.000 evrov. Vložek Slovenije za letno članarino in stroške udeležbe (cca 80.000 evrov) se je tako več kot pokril. Upravni odbor je sprejel razdelilnik prispevkov za države za leto 2005. Èlanarina oz. prispevek za Slovenijo znaša 77.267,60 evrov. Èlanarina je za pribl. 500 evrov višja kot lani.. Kot osnova se uporabi prebivalstvo, BNP in minimalni prispevek za Eurimages. Svet Evrope je prejel prošnjo za članstvo v Euroimagesu s strani Bosne in Hercegovine in Srbije in Èrne gore. Srbija in Èrna gora je že posredovala poročilo, od BiH ga pričakujejo v kratkem. Upravni odbor je sklenil, da bo obe poročili obravnaval na naslednji seji v Strasbourgu in morda tudi že povabil obe delegaciji. Obe državi bi lahko postali članici evropskega koprodukcijskega sklada že 1.januarja 2005.