TEST - orodja za usposabljanje evropskih scenaristov

03. maj 2004
FIA in FOCAL predstavljata
TEST, dejavnost za šolanje vodij usposabljanja evropskih scenaristov. TEST je program, namenjen izboljševanju zmožnosti vodij usposabljanja s pomočjo podlage, ki poklicnim evropskim vodjem usposabljanja omogoča, da razmišljajo o najboljši praksi pri usposabljanju scenaristov, izmenjujejo metodologije in politike ter ustvarijo mrežo evropskih vodij usposabljanja scenaristov. TEST se bo razvijal na dveh nivojih: na seminarju, ki bo od 25. do 27. junija v Valenciji (Španija), in s pomočjo celoletne debate, posveta, priprave seminarja in nadaljnjega študija na internetu (www.test-online.org). Delovni jezik obeh seminarjev in spletne strani je angleščina. S programi za razvoj scenarijev v Evropi se že desetletje trudijo, da bi izboljšali tehnične in ustvarjalne sposobnosti scenaristov in kakovost njihovih scenarijev. Toda prepad med zgodbami, ki jih predlagajo evropski filmski ustvarjalci, in okusom evropskega filmskega občinstva je še vedno zelo globok. Največji paradoks je, da morajo programi usposabljanja in razvoja iskati načine, kako poudariti osebne in umetniške dimenzije scenaristov in njihovih zgodb, hkrati pa njihovo ustvarjalnost usmerjati v ustvarjanje scenarijev, ki jih je mogoče prodati, da bi izpolnili zahteve industrije in pričakovanja ustanoviteljev programa. Trajni programi usposabljanja za razvoj nadarjenih scenaristov morajo dohajati razvijajoče se zahteve evropskega in mednarodnega trga. Programi za šolanje vodij usposabljanja scenaristov so nujni, vendar pa vodjam usposabljanja še vedno manjka ustreznih izkušenj v industriji in didaktičnega strokovnega znanja. Na voljo je malo možnosti, kako bi programi usposabljanja / razvoja lahko izmenjevali študije primerov najboljše prakse. Merila za ocenjevanje najboljše prakse na področju usposabljanja in razvoja evropskih scenaristov zahtevajo več raziskav z izkušenimi strokovnjaki s področja industrije. Zaradi tega je treba postati pozoren na kakovost trajnih programov strokovnega usposabljanja v Evropi, posebej pa proučiti metode in orodja, ki jih uporabljajo ti programi za usposabljanje in razvoj scenaristov. Na seminarju test se bo zbralo do 40 strokovnjakov, med njimi scenaristi, vodje usposabljanja scenaristov in dramaturgi, predstavniki filmske industrije in upravniki programov usposabljanja. Seminar bo sestavljen iz tridnevnega ustvarjalnega soočenja, ki bo zajemalo:
  • prenos posebnih metod in orodij za ustvarjalno pisanje scenarijev;
  • pripovedne identitete modelov razvoja scenarijev "American Studio" in "European Workshop";
  • interakcijo med filmsko industrijo, programi za usposabljanje in razvoj ter scenaristi.
Na seminar se lahko prijavite do 10. maja 2004. Program seminarja in obrazec za prijavo lahko najdete na naši spletni strani TEST ONLINE (www.test-online.org), kjer lahko najdete tudi novice. Po seminarju bomo na spletni strani objavili tudi naslednje:
  • Knjižnico referenčnega materiala, člankov in raziskav;
  • Forum, kjer bodo sodelujoči izmenjevali izkušnje, orodja in strategije.
  • Bazo podatkov, v kateri bodo zbrani pomembni podatki o metodah, temah in orodjih.
  • Naslovi, s pomočjo katerih se bo oblikovala mreža vodij usposabljanja in svetovalcev.
TEST je dejavnost za usposabljanje, ki jo predlagata FIA (Foundation for Audiovisual Research - Ustanova za avdiovizualne raziskave) s sedežem v Španiji in FOCAL (Foundation for Professional Training in Cinema and Audiovidual Media - Ustanova za strokovno usposabljanje v kinematografskih in avdiovizualnih medijih) iz Švice s podporo programa MEDIA EU, in ki ima akademsko podporo SOURCES 2, PAL, ECAM in ESCAC. Za več informacij se obrnite na:
TEST- Tools for European Screenwriters' Training
Fundación para la Investigación del Audiovisual (FIA)
Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia (Spain)
Tel.: +34 96 386 90 87/ Fax.: +34 96 386 52 13
test@uimp.es
www.test-online.org