Nova Evropa predstavlja!

10. marec 2004
Predstavitev filmov v razvoju s strani novih članic Evropske unije, v času Mednarodnega filmskega festivala
v Karlovyih Varyih, Èeška, od 2 do 10 julija 2004.
Kaj se dogaja v novih državah članicah Evropske unije?
Predstavitev filmskih projektov v razvoju, predvajanje filmov na filmskem marketu, rezerviranih izključno za distributerje / prodajne agente in predstavnike drugih filmskih festivalov.
Izbrani projekti bodo predstavljeni profesionalnemu občinstvu, v sestavi mednarodnih producentov, svetovnih prodajnih agentov in novinarjev. Rezervacije so možne do 17. maja 2004. Obrazec za prošnjo in več informacij je mogoče dobiti na internetni strani www.filmcenter.cz ali na direktnem naslovu:
CFC - Film Promotion
Jana Cernik, Magdalena Kralova
Tel.: +420 221 105 321-2
E-mail: info@filmcenter.cz