Scenaristične delavnice Pokaži jezik

12. februar 2004
Scenaristične delavnice
Pokaži jezik bodo v marcu, aprilu in maju v Trenti. Pisanje scenarija za celovečerni ali televizijski film ob asistenci mentorjev spremljajo predavanja iz filmske teorije in prakse, projekcije in scenaristična analiza najnovejših slovenskih filmov ob sodelovanju avtorjev. Ob delavnici se letos odpira tudi scenaristični studio za razvoj in dodelavo že napisanih scenarijev. Prednost imajo scenariji s potencialnimi producenti, prijavijo se lahko tudi drugi avtorji z dokončanimi scenariji. Trije najboljši bodo sodelovali na posebni delavnici z mednarodnimi mentorji ob filmskem festivalu jeseni v Celju. Prva delavnica bo v Trenti od 19. do 21. marca. Bodoči scenaristi naj do 27. februarja pošljejo sinopsis svoje zgodbe na naslov Pokaži jezik, Stegne 5, Ljubljana 1000 ali: pokazi@mail.ljudmila.org.
Navodila za pisanje sinopsisa in vse druge podrobnosti najdete na spletnem naslovu www.ljudmila.org/screenwriting/. Posebno povabilo!
Scenaristični studio Pokaži jezik vabi k sodelovanju preverjene avtorje za snovanje in razvoj več projektov:
  1. televizijski sitcom
  2. celovečerni film z zgodovinsko tematiko
  3. televizijski dokumentarni film.
Prednost imajo scenaristi ali pisatelji z dokazanimi izkušnjami. Prijave na: pokazi@mail.ljudmila.org.