Izobraževanje scenaristov za sit-come

08. februar 2004
V okviru Media plus skupaj z devetimi drugimi novimi evropskimi državami članicami vas vabimo k sodelovanju pri naslednjem projektu. Cenili bi vaše nasvete in predloge glede stikov. Predlog je treba
oddati do 15. marca. Projekt MEDIA: Usposabljanje za pisanje scenarijev za humoristične serije v desetih novih državah članicah.

1. Cilji Naš končni cilj je v vsaki novi državi članici ustvariti humoristično serijo, ki upodablja lokalno družinsko in družbeno življenje, hkrati pa ostane razumljiva in zabavna za celotno evropsko občinstvo. Skupaj bo 10 različnih humorističnih serij. Glavni cilj trenutnega projekta pa je usposobiti lokalne skupine scenaristov v vsaki novi državi članici za pisanje humorističnih serij za evropski trg. Usposabljanje bodo izvedli profesionalni pisci humorističnih serij. Prihodnji producenti in distributerji bodo poskrbeli za nadzor. Program MEDIA Evropske skupnosti je pripravljen v času dveh let subvencionirati 50% realnih stroškov programa za usposabljanje profesionalnih scenaristov. Sklad za tak projekt lahko doseže nekaj milijonov evrov. Predloge v odgovor razpisu Program usposabljanja MEDIA 83/03 želimo prejeti do 15. marca 2004.

2. Razprava Evropa ima zaradi raznolikosti kultur zelo pomembno ponudbo humoristov in humorističnega materiala. Vendar pa je to bogastvo lokalno in dostopno samo na majhnih jezikovnih in kulturnih področjih. Zaradi tega je trg s humorjem preplavljen z ameriško produkcijo. Ameriška produkcija ima bolj mednaroden pristop in se lahko zanaša na to, da občinstvo dobro pozna ameriško kulturo. Poleg nastanka novega trga z vsemi njegovimi gospodarskimi koristmi bo ustvarjanje trga z evropskim humorjem močan integracijski dejavnik. Pokazalo se bo, kako se vsaka kultura spoprijema s stanjem človeške družbe. Vendar pa bo ta program postavil tudi skupno osnovo za evropsko kulturo. Ta skupna osnova ne bo akademska, ampak jo bo lahko izkusilo občinstvo, ki bo s pomočjo množičnih občil delilo isto zabavo. Kot žanr so humoristične serije še posebej primerne za opisovanje lokalnih materialnih pogojev in vedenja, hkrati pa spodbujajo delitev osebnih izkušenj. V 19. stoletju sta imela podoben pristop brata Grimm, ko sta zbirala lokalne zgodbe in legende iz ustne tradicije ter jih pripravila za javna občila tistega časa - časopise. V začetku je ta projekt namenjen novim državam članicam. Vendar bi podobne humoristične serije lahko z lahkoto razvili tudi v drugih državah. Naš prvi cilj je evropski trg, vendar nameravamo serije potem, ko bodo preverjene, ponuditi tudi na svetovnem trgu. 3. Kontakt Pierre Van Nypelseer
Elektronska pošta: vanyp@eunet.be
Telefon in faks: + 32 2 347 22 01 (AITECH)
Université Européenne d'Ecriture
Avenue Brugmann, 489
B-1180 Bruxelles