Vabilo k zbiranju predlogov

14. januar 2004
-
Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev vabi kolege in predstavnike strokovne filmske javnosti k zbiranju predlogov za letošnjo Nagrado Metod Badjure za življenjsko delo na filmskem področju. Nagrada Metod Badjura za življenjsko delo je vodilna slovenska nacionalna nagrada za delo na področju filmske ustvarjalnosti in filmske kulture, ki jo podeljuje Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev za zasluge na področju filmske ustvarjalnosti. Za nagrado lahko kandidirajo filmski ustvarjalci, ki so s svojim življenjskim delom na področju filma pustili neizbrisno sled v slovenski filmski kulturi. Kandidate za nagrado lahko predlagajo člani Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev in drugi predstavniki strokovne filmske javnosti. Predlogi morajo biti pisno utemeljeni in poslani na naslov Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev, Miklošičeva 28, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov dsfu@guest.arnes.si, najkasneje do 29. februarja 2004.