Razpis za strokovno usposabljanje

06. januar 2004
Organizacija
North by Northwest od leta 1996 ponuja neprekinjeno poklicno usposabljanje za strokovnjake na audiovizuelnem področju iz cele Evrope v okviru programa MEDIA Evropske skupnosti. Za leto 2004 z veseljem naznanjamo pričetek našega novega programa, posebej namenjenega izpolnjevanju zahtev strokovnjakov na audiovizuelnem področju iz držav kandidatk za vstop v Evropsko skupnost iz Centralne in Vzhodne Evrope: East of Eden (Vzhodno od raja). Program East of Eden ponuja strokovno usposabljanje na področju razvoja celovečernih filmov skupinam scenaristov, režiserjev in producentov, ki se ukvarjajo s projekti z velikim potencialom, s katerimi želijo doseči občinstvo izven državnih meja; filmov, ki pripovedujejo lokalne zgodbe, vendar se hkrati dotikajo univerzalnih tem. V tem poskusnem letu bo izbranih 6 projektnih skupin, pri čemer bo vsaka sestavljena iz enega scenarista (ali iz scenarista / režiserja ali drugega scenarista), enega režiserja in enega producenta. S pomočjo dela z mednarodnimi mentorji, izkušenimi na tem področju, bodo sodelujoči razvijali svoj projekt v svojih skupinah in v skupinah scenaristov / režiserjev / producentov. Na podlagi ustaljene metodologije obstoječih programov North by Northwest (v osnovi metodologije Sokratskega foruma, ki temelji na pristopu k poučevanju in metodologiji poučevanja češkega filmskega ustvarjalca Franka Daniela) dobijo sodelujoči vrsto vprašanj o svojih projektih, idejah in ambicijah. S pomočjo osredotočanja na komunikacijo, razumevanje in sodelovanje med tremi ključnimi udeleženci v procesu razvoja in produkcije ter s pomočjo pogleda globoko v osnovo scenaristovega scenarija, režiserjeve vizije in poslovnega / finančnega predloga producenta udeleženci dobijo orodja in tehnike za analizo, pojasnjevanje, razvijanje in bogatenje svojega materiala ter za doseganje čim večjega potenciala projekta, tako da bi ga bilo mogoče realizirati in da bi ga občinstvo videlo. Naš cilj je, da bi skupine udeležencev na koncu programa East of Eden imele:
 • prvi osnutek razvitega scenarija za celovečerni film, napisan v jeziku scenarista, in prevod v angleščino, ki bo zagotovljen v trajanju programa;
 • opredelitev svoje vizije in umetniške režije projekta;
 • znanje, kako v popolnosti raziskati različne možnosti pridobivanja sredstev, ki so na voljo, da bi karseda povečali potencial projekta izven državnih meja;
 • projekt, ki so ga popolnoma razvili trije ključni udeleženci procesa ustvarjanja filmov - scenarist, režiser in producent;
 • mrežo strokovnjakov na audiovizuelnem področju iz cele Evrope;
 • odprto pot do drugih pobud in možnosti zbiranja sredstev s pomočjo programa MEDIA in drugih audiovizuelnih organizacij Evropske skupnosti.

Pogoji in postopek izbire

Prijavijo se lahko državljani Bolgarije, Cipra, Republike Èeške, Estonije, Latvije, Litve, Poljske, Slovaške in Slovenije. Ni treba, da člani skupin živijo v isti državi. Vsak član skupine mora imeti dokazljive strokovne izkušnje na svojem področju (pisanje scenarijev, režija ali produkcija). Vse prošnje bodo ocenili zunanji ocenjevalci, izkušeni producenti, predstavniki NbyNW in partnerji programa East of Eden. Ožje kandidate bodo predstavniki NbyNW povabili na razgovor. NbyNW in partnerji programa East of Eden bodo izbrali končne projekte za sodelovanje v programu.

Rok za oddajo prošenj: 31. januar 2004.

V prošnjah morajo skupine predložiti naslednji material v zvezi s projektom:

 • Osnutek (15-25 strani) in povzetek projekta v angleškem jeziku;
 • Oceno proračuna, osnutek finančnega načrta in urnika v angleškem jeziku;
 • "Seznam želja" in izjavo režiserja v angleškem jezikju;

Poleg tega morajo skupine predložiti:

 • CV vsakega člana skupine v angleškem jeziku;
 • Motivacijsko pismo v angleškem jeziku;
 • 2 priporočili strokovnjakov s tega področja v angleškem jeziku;
 • Fotokopijo strani s fotografijo v potnem listu;
 • Vzorce dela vsakega člana skupine, ki je nastalo v katerem koli jeziku.

Za več informacij o programu in navodila za prijavo se obrnite na: n-nw@dfi.dk Program je sestavljen iz treh delavnic v obdobju šestih mesecev, ki bodo v Sloveniji (april), španiji (junij) in na poljskem (oktober). Delovni jezik na delavnicah je angleščina, čeprav se lahko scenariji pišejo v drugih jezikih - program East of Eden bo poskrbel za prevod v angleški jezik. Vsa srečanja skupin se snemajo, tako da se lahko udeleženci osredotočijo na vsebino razprav in jim ni treba skrbeti za zapiske. Plačilo 1.600 EUR na udeleženca vključuje učno pristojbino v celoti, stroške prevodov in nastanitev z zajtrkom in večerjo na vseh treh delavnicah. Udeleženci organizirajo in plačajo svojo pot na delavnice in z njih. Prosilcev ta cena ne sme odvrniti od prijave, saj pogosto lahko najdejo podpore za pomoč pri teh stroških. Poleg tega program East of Eden ponuja eno polno štipendijo za kritje stroškov udeležbe. Prosilci za štipendijo morajo predložiti prošnjo, v kateri opišejo svoj položaj in potrebo po štipendiji. Štipendijo bo dobil prosilec, ki ni upravičen do državnih podpor ali prosilec iz države, v kateri podpore za usposabljanje niso na voljo. Program East of Eden s partnerji: FAMU; Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev; Neodvisna filmska fondacija, Poljska; Baltic Media Centre Fond; UIP in z dodatnim posvetovanjem ter podporo Estonske filmske fondacije; Državna akademija za gledališče in film, Bolgarija.

Za dodatne informacije o programu East of Eden se obrnite na organizacijo North by Northwest na naslov:
n-nw@dfi.dk Èe želite izvedeti več o organizaciji North by Northwest in njenem pristopu k usposabljanju skozi razvoj, obiščite:

www.n-nw.com