Carte di Cinema

16. december 2003
Oktobra 2003 je izšla
Priloga o slovenski kinematografiji Oktobra 2003 je izšla 11. številka italijanske filmske revije Carte di Cinema, ki vsebuje posebno prilogo posvečeno slovenski kinematografiji. Carte di Cinema je uradno glasilo združenja FEDIC - Federazione Italiana dei Cineclub, pravni sedež ima v Rimu, upravni v Milanu, uredništvo pa v Sieni na Univerzi za tujce. Gre za novo serijo, ki izhaja od leta 1999 štirikrat na leto v nakladi 5000 izvodov in ima tisoč naročnikov v Italiji in v tujini. Revija se vsako leto osredotoči in raziskuje specifičnosti posebno zanimivih ali uveljavljajočih se kinematografij. V 5. številki je izšla priloga o brazilskem filmu, v 8. številki priloga o madžarskem filmu in v 11. številki priloga o slovenski kinematografiji. Ta programska zasnova je zamisel odgovornega urednika, ki s svojo udeležbo na festivalih, retrospektivah in simpozijih v tujini spremlja razvoj tujih kinematografij. Priloga o slovenski kinematografiji je torej nastala na pobudo Sergia Michelija, filmskega kritika in predstojnika Katedre za zgodovino in kritiko filma na Univerzi za tujce v Sieni ter dolgoletnega glavnega urednika strokovne revije Carte di Cinema. Pri odločitvi za prilogo o slovenski kinematografiji so botrovale številne prireditve (v Gorici, Ljubljani, Portorožu itd.), ki se jih odgovorni urednik udeležuje od leta l988, in o katerih so njegove prispevke objavili italijanski mediji: rimska dnevnika Liberazione in Il Manifesto v svoji sobotni prilogi Alias, strokovne revije Cineclub in Lumiere, in ne nazadnje, Carte di Cinema. Te prireditve so bile tudi priložnost za srečanja z režiserji, avtorji slovenskega filma, filmskimi kritiki in strokovnjaki, kar je prispevalo k načrtovanju projekta, kjer so poleg najpomembnejših italijanskih poznavalcev slovenske kinematografije sodelovali tudi slovenski teoretiki in filmski kritiki. Medtem ko se italijanski avtorji ukvarjajo s posameznimi segmenti zgodovine slovenske kinematografije, sta slovenska avtorja Zdenko Vrdlovec in Andrej Šprah pripravila oris razvoja slovenskega celovečernega filma od 1931 do 2004. Zdenko Vrdlovec je prispeval tudi izčrpen pregled slovenskega pisanja o filmu z naslovom Film na papirju, Lilijana Nedič pa prispevek o sodelovanju med slovensko in italijansko kinematografijo od začetkov do danes. Carte di Cinema je revija, ki je začela izhajati že leta 1949 kot bilten, leta 1960 se je preimenovala v glasilo Il Cineamatore – Ljubitelj filma, pozneje pa v Cineclub. Revija izhaja torej že več kot 50 let in je v vsem tem času spreminjala svoje konotacije. Iz prvotne programske zasnove, predvsem informativnega značaja o dejavnosti združenja, se je razvijala v vse bolj teoretično glasilo, ki je sledilo razvoju svojega naslovnika: neodvisnega cineasta. Carte di Cinema danes sestavljajo stalne rubrike: rubrika za kritično analizo filmskih novosti, prispevki s področja esejistike, ocene najpomembnejših festivalov in ocene knjižnih novosti s tega področja. V času, ko so od izida prve številke nove serije minila štiri leta, predstavlja Carte di Cinema v Italiji med vsemi publikacijami za področje filma osrednjo in najbolj izčrpno periodično revijo (obsega 80-120 strani) in je namenjena vsem tistim, ki se želijo poglobljeno ukvarjati s sedmo umetnostjo. Zaradi svoje programske zasnove, to je raziskovanje in preučevanje kinematografskega fenomena, je zelo razširjena v univerzitetnih krogih in ima širok krog sodelavcev – profesorjev na italijanskih in tujih univerzah na področju filma, diplomantov in študentov podiplomskega študija ter znanih novinarjev in filmskih kritikov. Predstavitev slovenske kinematografije v reviji Carte di Cinema je nastala s finančno pomočjo Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Italijanskega kulturnega inštituta v Sloveniji in Univerze za tujce v Sieni. K realizaciji projekta, ki bo vsaj deloma zapolnil vrzel, ki vlada v Italiji na področju poznavanja kulture sosednjega naroda, sta prispevali tudi Vera Vetrih, odgovorna za prevajanje in lektorica prevodov ter Lilijana Nedič, koordinatorica slovenskih prispevkov. Carte di Cinema so pospremile retrospektivo slovenskega filma v Rimu, ki je potekala v novembru 2003.

Seznam člankov priloge o slovenski kinematografiji, št. 11

 1. Uvodna prispevka direktorja Filmskega sklada RS (Saša Jovanoviæ) in direktorja Italijanskega kulturnega inštituta v Ljubljani (Giuseppe Xausa)
 2. Slovenija v Evropi – Roberto Barzanti (poslanec EU)
 3. Kulturna sožitja v skupnosti Alpe Adria – Mario Verdone
 4. Srečanje s slovenskim filmom v Gorici - Alberto Pesce
 5. Impresije o slovenskem filmu po letu 1990 - Sergio Micheli
 6. Prispevki o slovenskem filmu v italijanskem tisku - Sergio Micheli
 7. O avtorjih filmske glasbe in zvočnih sledeh v slovenskih filmih - Ermanno Comuzio
 8. Srečanje s skladateljem Alojzom Srebotnjakom – Vera Vetrih
 9. Darko Bratina – Giacomo Gambetti
 10. Slovenski film in "Alpe Adria Cinema – Trieste Film Festival" – Annamaria Percavassi
 11. Bliža se stoletnica slovenskega filma – Silvan Furlan
 12. Slovenski film 1931–1991 - Zdenko Vrdlovec
 13. Slovenski film 1991-2002 – Andrej Šprah
 14. Film na papirju – Zdenko Vrdlovec
 15. Slovensko-italijanske povezave na kinematografskem področju - Lilijana Nedič
 16. Filmografija celovečernih filmov - Lilijana Nedič
 17. Filmske institucije in filmski festivali v Sloveniji: Filmski sklad, Slovenska kinoteka, Slovenski filmski arhiv, AGRFT, Mednarodni filmski festival Ljubljana, Festival slovenskega filma - Lilijana Nedič
 18. Retrospektiva slovenskega filma v Rimu: Dolina miru, Ples v dežju, Vdovstvo Karoline Žašler, Nasvidenje v naslednji vojni, Rdeči boogie, Ekspres, ekspres, Outsider, Sladke sanje, Socializacija bika, Kruh in mleko.