Atorzija sprejeta na berlinski festival

17. december 2002
Letošnji berlinski festival bo potekal od
6.-16. februarja 2003. Iz Panorame, uradnega dela festivala, smo prejeli veselo novico, da so v njen program kratkih filmov uvrstili Atorzijo Stefana Arsenijeviæa, ki je nastal v produkciji Arkadene. Producent filma je bil pokojni Jure Košak, ki je leta 2000 produciral kratki film Hop, Skip & Jump Srdjana Vuletiæa. Film se je leta 2000 ravno tako uvrstil v program kratkih filmov v Panorami in dobil glavno nagrado. Na zadnjem festivalu v Portorožu je Atorzija dobila vesno za najboljši kratki film, potem pa je film v tujini imel samo posebno projekcijo na festivalu v Sarajevu, in memoriam Juretu Košaku, ki je oba kratka filma posnel na temo bosanske vojne. Lansko leto je slovenski film doživel lep uspeh, saj so v Panorami prikazali Varuha meje Maje Weiss, ki se je domov vrnil z nagrado Manfred -Salzgeber za najbolj inovativen film.