Legenda in Sklad

12. december 2002
V dveh slovenskih časopisih se je pojavila vest, da je Filmski sklad R Slovenije