European Film Promotion

Filmski sklad Slovenije, ki ga je nasledil Slovenski filmski center, je v letu 2005 postal član EFP (European Film Promotion), ki je edina evropska mreža, namenjena promociji evropskega filma in njegovih avtorjev tudi izven meja Evrope.

European Film Promotion (EFP) je edinstvena mednarodna mreža, ki podpira in trži evropski film po svetu. Ustanovljena je bila leta 1997 in jo sestavljajo profesionalne organizacije iz 31 evropskih držav, ki v svojih državah skrbijo za promocijo in trženje nacionalnih filmov.

Mreža skrbi za promocijo evropskega filma in tudi njegovih talentiranih avtorjev po svetu.

Glavne naloge združenja EFP so:

  • izboljšati konkurenčne možnosti za evropske filme na mednarodnem trgu;
  • izboljšati dostop na mednarodni trg za evropske strokovnjake s področja filma;
  • kadar je to mogoče, prispevati k odpiranju novih trgov za evropske filme;
  • izboljšati možnosti za distribucijo evropskih filmov
  • razširjati pridobljeno znanje in izkušnje združenja prek svoje vseevropske mreža.

Uradna spletna stran EFP

Predstavnica Slovenskega filmskega centra v EFP

Nerina T. Kocjančič, vodja promocije in trženja na Slovenskem filmskem centru
T: 01 234 32 04
E: nerina.kocjancic@film-center.si