EFAD

Združenje direktorjev evropskih filmskih agencij

Od leta 2001 Združenje direktorjev evropskih filmskih agencij združuje direktorje evropskih filmskih agencij – organov, pristojnih za financiranje in/ali regulacijo ustvarjanja filmov iz 35 evropskih držav.

Organizacija EFAD je več let delovala kot neformalna mreža za sodelovanje, koordinacijo in izmenjavo zamisli glede zadev v skupnem interesu, povezanih z evropsko avdiovizualno politiko. 9. decembra 2014 pa je postala Združenje direktorjev evropskih filmskih agencij 27 držav članic Evropske unije in Islandije, Norveške, Švice, ter kasneje Severne Makedonije, Srbije, Črne gore in Velike Britanije.

Glavne teme, ki se jim posveča, so: digitalna sprememba, avtorske pravice in boj proti piratstvu, medijska pismenost itd. Stališče, ki ga je EFAD pripravil o predlogu direktive o zaščiti avtorskih pravic se nahaja tukaj.

Nepridobitni cilj združenja, ki je v mednarodnem interesu, je zagotoviti primerno okolje za razvoj evropske politike, ki podpira avdiovizualno in kinematografsko ustvarjalnost v Evropi in zagotavlja učinkovito distribucijo evropskih del v Evropi in po svetu.

Člani EFAD se vsako leto sestanejo na treh ali štirih plenarnih zasedanjih in na številnih sestankih delovnih skupin. EFAD prav tako soorganizira dogodke, delavnice in projekcije v partnerstvu z Ustvarjalno Evropo MEDIA in različnimi zainteresiranimi skupinami za avdiovizualno področje.

Kontakt

European Film Agency Directors
Boulevard Léopold II
44 - 1080 Bruxelles
Belgium

Julie-Jeanne Régnault, generalna sekretarka
E: secretariat@europeanfilmagencies.eu
W: www.europeanfilmagencies.eu