Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Creative Europe Desk Slovenia – CED Slovenija) je nacionalna informacijska pisarna za promocijo programa EU Ustvarjalna Evropa (2014–2020) za kulturne in ustvarjalne sektorje.

Program združuje nekdanja programa MEDIA za filmsko in avdiovizualno področje in Kultura za kulturni sektor. CED Slovenija zato od januarja 2014 deluje kot enotna svetovalna pisarna, ki v okviru Motovile – Centra za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih združuje ekipi predhodnih informacijskih pisarn, MEDIA Deska Slovenija in Kulturne stične točke v Sloveniji.

Podprogram MEDIA podpira evropski film in avdiovizualno industrijo na področjih razvoja, distribucije in promocije, s posebnim poudarkom na projektih z evropsko dimenzijo in tistih, ki izkoriščajo nove tehnologije. Namenjen je izvajalcem filmskih in avdiovizualnih projektov.

Podprogram Kultura spodbuja sodelovanje med kulturnimi izvajalci iz držav članic programa ter dostopnost kulturnih in umetniških del prek meja. Namenjen je kulturnim ustanovam, strokovnim združenjem, raziskovalnim centrom, univerzam in javnim organom na področju kulture.

S ciljem spodbujanja sinergij in sodelovanja med kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji CED Slovenija nudi podporo uporabnikom obeh podprogramov skozi posredovanje in izmenjavo informacij, svetovanje pri prijavah na razpise, pomoč pri iskanju partnerjev in koproducentov, omogočanje strokovne pomoči za spodbujanje čezmejnega sodelovanja in mreženja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter izvedbo dogodkov s poudarkom na opolnomočenju sektorjev, razvoju občinstev in inovacijah (digitalni premik).

CED Slovenija je del evropske mreže nacionalnih informacijskih pisarn programa Ustvarjalna Evropa, ki obstajajo v več kot 30 držav članic programa, delovanje pisarne pa omogočata Ministrstvo za kulturo RS in Evropska komisija.

Spletna stran Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji

Kontakt

Splošne informacije: info@ced-slovenia.eu
Sabina Briški - podprogram MEDIA: sabina.briski@ced-slovenia.eu
Mateja Lazar - podprogram Kultura: mateja.lazar@ced-slovenia.eu

Pisarna:
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana, III. nad.
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)59 01 65 76
W: www.ced-slovenia.eu
W: www.motovila.si

Uradne ure torek–četrtek, od 10. do 13. ure ob predhodni najavi.