Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Creative Europe Desk Slovenia – CED Slovenija) je nacionalna informacijska pisarna za promocijo programa Ustvarjalna Evropa (Creative Europe). Naloge CED Slovenija od leta 2014 izvaja zavod Motovila.

Ustvarjalna Evropa je program Evropske unije za podporo kulturnim, ustvarjalnim in avdiovizualnim sektorjem v Evropi. Spodbuja kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino in konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Program prispeva k okrevanju teh sektorjev, krepitvi njihovih prizadevanj za dvig digitalizacije, varstva okolja, odpornosti in vključevanja. Evropska komisija je za sedemletno obdobje (2021–2027) programu namenila 2,44 milijarde evrov.

Ustvarjalno Evropo sestavljajo trije programski sklopi:

KULTURA za vsa kulturno-umetniška področja (razen AV). Namenjen je kulturnim delavcem in ustvarjalcem za medsektorsko in mednarodno sodelovanje ter iskanje dodatnih priložnosti za doseganje novih občinstev.

MEDIA za filmski in avdiovizualni sektor. Podpora je namenjena za razvoj AV projektov, distribucijo, promocijo evropskih filmov, televizijskih vsebin in videoiger ter strokovna usposabljanja za producente, režiserje in scenariste idr. AV strokovnjake. Podpira tudi mreže evropskih filmskih festivalov in kinematografov.

Medsektorski sklop spodbuja sodelovanje med ustvarjalnimi sektorji in po novem vključuje tudi sektor novičarskih medijev.

S ciljem spodbujanja sinergij in sodelovanja med kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji CED Slovenija nudi podporo uporabnikom skozi posredovanje in izmenjavo informacij, svetovanje pri prijavah na razpise, pomoč pri iskanju partnerjev in koproducentov, omogočanje strokovne pomoči za spodbujanje čezmejnega sodelovanja in mreženja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter izvedbo dogodkov s poudarkom na opolnomočenju sektorjev, razvoju občinstev, inovacijah (digitalni premik) ter spodbujanju trajnostnega (so)delovanja.

CED Slovenija je del evropske mreže nacionalnih informacijskih pisarn programa Ustvarjalna Evropa, ki obstajajo v več kot 40 držav članic programa, delovanje pisarne pa omogočata Ministrstvo za kulturo RS in Evropska komisija.

Spletna stran Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji

Kontakt

info@ced-slovenia.eu

Pisarna:
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana, III. nad.
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)59 01 65 76
W: www.ced-slovenia.eu
W: www.motovila.si

Uradne ure torek–četrtek, od 10. do 13. ure ob predhodni najavi.