EUFCN

Filming Europe - EUFCN je združenje evropskih filmskih komisij. Je enotna vstopna točka za filmske producente, zainteresirane za snemanje v EU.

V združenje je včlanjenih 88 članic, ki so po velikosti in vsebini zelo raznolike. Med članicami so tako nacionalne filmske komisije, kot tudi regionalne in mestne filmske komisije. Nekatere filmske komisije so v matičnih vplivnih regijah za svoje delovanje izdatno financirane, druge so del drugih nacionalnih filmskih inštitucij, tretje delujejo kot nevladne organizacije. Nekatere imajo kot orodje za privabljanje domačih in tujih AV produkcij na voljo t.i. finančne spodbude različnih oblik in vrednosti. Organizacijska pisanost omogoča vpogled v učinkovitost in dobre prakse posameznih oblik delovanja.

V okviru združenja poteka izmenjava izkušenj, sodelovanje članic pri evropskih projektih in raziskavah ter mreženje. Predstavniki članic se redno srečujejo na filmskih festivalih v Berlinu in Cannesu, občasno tudi ob drugih priložnostih. Na srečanjih se sprejema poročila o preteklih aktivnostih in pripravlja načrt dela za naslednja obdobja.

Kontakt

Angelica Cantisani, FILMING EUROPE Coordinator
E: angelica.cantisani@filmingeurope.com
W: www.filmingeurope.com