EFARN

EFARN je raziskovalna mreža evropskih filmskih agencij.

Slovenski filmski center je član mreže EFARN, ki je bila ustanovljena leta 2003 na pobudo Filmskega sveta Združenega kraljestva (UK Film Council) v okviru skupine direktorjev evropskih filmskih agencij (EFAD). Tako kot organizacija EFAD je tudi mreža EFARN neformalno združenje. Mreža EFARN povezuje raziskovalce, ki se dejavno ukvarjajo z zbiranjem, analiziranjem in objavljanjem podatkov o evropski filmski industriji. Ti raziskovalci predstavljajo 45 različnih organizacij, predvsem filmskih agencij, pa tudi nekaj drugih organizacij, ki so dejavne na tem področju.

Cilji ustanovitve te skupine so bili zagotoviti forum za izmenjavo informacij in dobrih praks, prizadevati si za izboljšanje razpoložljivosti podatkov na vseevropski ravni in preučevati priložnosti za skupne projekte.

Skupina se sestaja enkrat letno in na razpravo o različnih temah povabi enega ali več govornikov.

Evropski avdiovizualni observatorij deluje kot sekretariat EFARN. Na varnem strežniku gosti komunikacijsko platformo ter članom zagotavlja dostop do dokumentov in forumov.

Kontakt

Sekretariat: Martin Kanzler
c/o European Audiovisual Observatory
76 allée de la Robertsau
F – 67000 STRASBOURG
T: +33 (0)3 90 21 60 00
E: martin.kanzler@ coe.int