3. Festival jugoslavenskog igranog filma, Pula

Zlata arena za epizodno vlogo
/

Zlata arena za epizodno vlogo
/

Zlata arena za fotografijo
/

Zlata arena za glasbo
/

Zlata arena za glavno moško vlogo
/

Zlata arena za moško vlogo
/

Zlata arena za režijo
/

Zlata arena za scenarij
/

Zlata arena za scenografijo
/

Zlata arena za scenografijo
/