7. Festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma, Beograd

Druga nagrada za kamero
/

Druga nagrada za režijo
/


Prva nagrada za režijo
/