6. Festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma, Beograd

Druga nagrada za scenarij
/