25. Festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma, Beograd

Druga nagrada za režijo
/

Druga nagrada za režijo
/

Nagrada za kamero
/

Prva nagrada za režijo
/