22. Festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma, Beograd

Druga nagrada za režijo
/

Druga nagrada za režijo
/

Druga nagrada za režijo
/Prva nagrada za režijo
/