31. Festival jugoslavenskog igranog filma, Pula


Zlata arena za glasbo
/


Zlata arena za režijo
/

Zlata arena za scenarij
/

Zlata arena za žensko epizodo
/