Film studios

Viba film
Stegne 5
1000 Ljubljana
T: (0)1 513 24 00
F: (0)1 513 25 50
www.vibafilm.si

VPK
Kranjčeva ulica 22
1000 Ljubljana
T: (0)1 236 28 30
F: (0)1 236 28 90
E: vpk@vpk.si
www.vpk.si

Studio Arkadena
Brodišče 23
1236 Trzin
T: (0)1 562 16 27
F: (0)1 562 16 28
www.arkadena.si