Stevan Labudović

Filmografija

Direktor fotografije
Tito pred temama revolucije (1985) kratki dokumentarni film
Memorijalni centar »Josip Broz Tito« (1983) kratki dokumentarni film
Tito i pioniri (1982) kratki dokumentarni film
Sistem javnog informisanja u ONO i DSZ (1982) kratki dokumentarni učni film
Tito u Sremskoj Mitrovici (1981) kratki dokumentarni film
Pozdrav prijatelju (1980) kratki dokumentarni film
Šesti samit u Havani - 79 (1979) kratki dokumentarni reportažni film
Koreja pozdravlja Tita (1978) kratki dokumentarni reportažni film
XI. kongres Saveza komunista Jugoslavije (1978) kratki dokumentarni film
Tito: put prijateljstva i saradnje (1977) kratki dokumentarni reportažni film
Kolombo '76 (1976) kratki dokumentarni reportažni film
Poseta predsednika Idi Amina (1976) kratki dokumentarni reportažni film
Tito prvi putnik (1976) kratki dokumentarni reportažni film
Druže Tito mi ti se kunemo (1976) kratki dokumentarni film
Tito n?ˠKosov?ˠ1975 (1975) kratki dokumentarni reportažni film
Tito u zapadnoj Srbiji (1974) kratki dokumentarni reportažni film
Gradili smo... (Petlje) (1974) kratki dokumentarni informativni film
Proslava 30 godina AVNOJ-a (1974) kratki dokumentarni film
Moamer el Gadafi u Jugoslaviji (1973) kratki dokumentarni reportažni film
Volimo te (1972) kratki dokumentarni film
Holandska kraljica u Jugoslaviji (1972) kratki dokumentarni reportažni film
Dalji razvoj federacije ili Putevi usavršavanja jugoslovenskog društveno-političkog sistema (1971) kratki dokumentarni film
Deveti kongres Saveza komunista Jugoslavije (1970) kratki dokumentarni film
Hruščov u Jugoslaviji (1963) kratki dokumentarni reportažni film
Ja ga zovem sloboda (1963) kratki dokumentarni film
Tito u Africi (1961) kratki dokumentarni reportažni film
U borbi za mir (1961) kratki dokumentarni reportažni film
Istorijska konferencija u Beogradu (1961) kratki dokumentarni reportažni film
U misiji mira i prijateljstva (1959) celovečerni dokumentarni reportažni film
Sovjetska parlamentarna delegacija u Jugoslaviji (1956) kratki dokumentarni reportažni film
Put prijateljstva (Etiopija) (1956) kratki dokumentarni reportažni film
Put prijateljstva - Egipat (1956) kratki dokumentarni reportažni film
Tito u Parizu (1956) kratki dokumentarni reportažni film
Put mira (1955) kratki dokumentarni reportažni film
Dobro nam došao U Nu (1955) kratki dokumentarni reportažni film
Prijatelj je došao (1955) kratki dokumentarni reportažni film
Plazovi na Tolminskem (1952) kratki dokumentarni reportažni film