Anton Kosi

Filmografija

Scenarist
Mreža Nikola Tesla - daljnovod Podlog-Beričevo (1977) kratki dokumentarni informativni film
Razdelilna transformatorska postaja Ljubljana II-Beričevo (1977) kratki dokumentarni informativni film