EFADs

Združenje direktorjev evropskih filmskih agencij

Od leta 2001 Združenje direktorjev evropskih filmskih agencij, ki se je sprva imenovalo EFAD, združuje direktorje evropskih filmskih agencij – organov, pristojnih za financiranje in/ali regulacijo ustvarjanja filmov iz 31 evropskih držav.

Organizacija EFAD je več let delovala kot neformalna mreža za sodelovanje, koordinacijo in izmenjavo zamisli glede zadev v skupnem interesu, povezanih z evropsko avdiovizualno politiko. 9. decembra 2014 pa je postala Združenje direktorjev evropskih filmskih agencij 28 držav članic Evropske unije, Islandije, Norveške in Švice.

Glavne teme, ki se jim posveča, so: digitalna sprememba, avtorske pravice in boj proti piratstvu, medijska pismenost itd. Stališče, ki ga je EFAD pripravil o predlogu direktive o zaščiti avtorskih pravic se nahaja tukaj.

Nepridobitni cilj združenja, ki je v mednarodnem interesu, je zagotoviti primerno okolje za razvoj evropske politike, ki podpira avdiovizualno in kinematografsko ustvarjalnost v Evropi in zagotavlja učinkovito distribucijo evropskih del v Evropi in po svetu.

Združenje se redno sestaja med filmskimi festivali v Berlinu (februarja), Cannesu (maja) in San Sebastianu (septembra).


Kontakt

European Film Agency Directors
Avenue Livingstone 26
Box 3, B-1000, Brussels
Belgium
E: secretariat@efads.eu
www.efads.eu