Zbiranje predlogov in odzivov filmske stroke na predlog sprememb Pravilnika Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o financiranju projektov in programov za razvoj filmske in avdiovizualne kulture

23. januar 2023
Pisne predloge in odzive na predlog Pravilnika sprejemamo na info@sfc.si do vključno ponedeljka, 13. februarja 2023.

Skladno s sprejeto Strategijo Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS za obdobje 2020-2024, je Agencija pripravila nov predlog Pravilnika Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o financiranju projektov in programov za razvoj filmske in avdiovizualne kulture, ki jih financira Agencija.

Objavljen predlog je nelektorirana verzija.

Agencija sprejema na info@sfc.si vse pisne predloge in odzive na predlog Pravilnika do vključno ponedeljka, 13. 2. 2023.

Priloge